Adamas inloophuis

Het Adamas Inloophuis in Nieuw Vennep biedt mensen met kanker en hun naasten in een warme, huiselijke omgeving psychosociale ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en workshops.
 
Onvoorwaardelijk Welkom!
Het Adamas Inloophuis is er om je op het gebied van alle niet-medische zaken te ondersteunen. Je bent welkom voor een praatje, een arm om je schouder, voorlichting, lotgenotencontact, therapie of een moment van rust en bezinning. Je bent ook welkom om juist even niet met ziek zijn bezig te zijn en je zinnen te verzetten tijdens een sportieve of creatieve activiteit. Je bent welkom met al je wensen!   

Meer informatie: http://www.adamas-inloophuis.nl
 

Gekozen doel:
Volg Draagbij
Stuur door: