Giro 555

De Stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is een samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties dat bij grote humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft voor hulpverlening aan de slachtoffers van de betreffende ramp via Giro555.

In 1984 en 1987 worden voor het eerst door verschillende Nederlandse hulporganisaties grote nationale inzamelingsacties gehouden voor de getroffenen van grote rampen in Afrika (Eén voor Afrika 1984 en Afrika Nu 1987). Na deze samenwerking hebben een aantal Nederlandse hulporganisaties besloten structurele afspraken te maken voor het samen werven van fondsen bij nationale acties. In 1989 werd de eerste samenwerkingsovereenkomst gesloten en was het samenwerkingsverband van de SHO een feit. De SHO hebben nu 38 keer een nationale actie gevoerd. Er is door de jaren heen circa 700 miljoen euro aan donaties geworven, waarmee vele slachtoffers van rampen wereldwijd een beter vooruitzicht hebben kunnen krijgen op een toekomst na de ramp.

Kies daarom via Stichting Draagbij voor Giro555!

Meer informatie: http://www.giro555.nl

 

Gekozen doel:
Volg Draagbij
Stuur door: