Humana

Humana is een ontwikkelingsorganisatie en één van de grootste kledinginzamelaars van Nederland. Met de opbrengst die gegenereerd wordt uit de verkoop van de kledinginzameling en de donaties steunt Humana duurzame ontwikkelingsprojecten.

Meer dan één derde van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens. Humana werkt aan een wereld waarin iedereen een kans heeft zichzelf te ontwikkelen. Hiervoor zijn basisvoorwaarden nodig. Humana ondersteunt programma’s die de kansen op zelfredzaamheid vergroten. Op basis van analyses van de behoeften van het land en in samenwerking met de partnerorganisaties richt Humana zich op onderwijs, plattelandsontwikkeling waarbij de gemeenschap centraal staat en op campagnes gericht op HIV/AIDS preventie.

Via de ondersteunde projecten krijgen mensen toegang tot bijvoorbeeld training en microkrediet. De participanten worden gestimuleerd om samen te werken en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de hele gemeenschap. Humana ondersteunt duurzame projecten, waarbij jongeren wanneer ze een opleiding gevolgd hebben, de kans krijgen om een lening af te sluiten en om zo een eigen onderneming te starten. Humana richt zich op thema’s waar grote uitdagingen liggen zoals voedselzekerheid, praktijk onderwijs, hernieuwbare energiebronnen, water en sanitatie en economische ontwikkeling.

Humana ondersteunt projecten in Angola, DR Congo, Malawi, Mozambique en Zambia. Door de jarenlange ervaring in dit gebied kiest Humana er bewust voor om niet uit te breiden naar andere gebieden. Humana streeft ernaar om meerdere projecten binnen hetzelfde leefgebied te ondersteunen, dit bevordert efficiëntie en duurzaamheid. Projecten hebben een duidelijke exit strategie waardoor alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn wanneer het programma het einde bereikt.

Kies daarom via Stichting Draagbij voor Humana!

Meer informatie: http://www.humana.nl

Gekozen doel:
Volg Draagbij
Stuur door: