• Kies eerst uw goede doel
  • Ga naar één van onze webwinkels
  • Bestel iets bij die webwinkel!
  • Uitsluitend via Draagbij kunt u gratis doneren bij de aangesloten webwinkels, dat gebeurd niet als u direct naar de webwinkel gaat. Zo simpel is het dus. Goed doen is nog nooit zo gratis en makkelijk geweest! Gratis doneren is dus slim consumeren!
Gekozen doel:
Volg Draagbij
Stuur door: