Raad hoeveel donaties Draagbij gaat ontvangen !

Win 50 euro door precies op de cent nauwkeurig te raden hoeveel Stichting Draagbij gaat ontvangen aan donaties in het 2e kwartaal van 2012...

Deze prijsvraag is reeds beeďndigd.

 


 

1. Deelname
Door deel te nemen aan deze prijsvraag verklaren de deelnemers zich akkoord met de navolgende voorwaarden:

De uiterste inzenddatum is 30 juni 2012. Werknemers van Stichting Draagbij, of enig persoon die direct of indirect bij de organisatie van de prijsvraag betrokken is, komen niet voor deelname in aanmerking.
Wij keren de prijs pas uit bij meer dan 100 inzendingen.

2. Inzending
Alleen Facebook en/of Twitter accounts mogen maximaal 1 x per dag een bod uitbrengen.
De eerste die een juist bod heeft uitgebracht of het dichtstbijzijnde bedrag heeft ingevuld maakt kans op 50 euro.

Stichting Draagbij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het te laat ontvangen van inzendingen of verloren inzendingen. (Bewijs van verzending is geen bewijs van het ontvangen van een inzending.)
Deelnemers gaan ermee akkoord dat bij winst hun naam en inzending worden gepubliceerd door Stichting Draagbij.

3. Trekking
Alle inzendingen worden beoordeeld door de penningmeester van stichting Draagbij.
Correspondentie over de uitslag is niet mogelijk.
De prijswinnaar krijgt binnen 2 weken na afloop van de actie persoonlijk bericht. De uitslag is bindend en onherroepelijk.
Stichting Draagbij behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de prijsvraag op ieder gewenst moment te veranderen in geval onrechtmatigheden worden geconstateerd.

4. Prijs
De hoofdprijs bestaat uit een geldprijs van 50 euro.
Stichting Draagbij houdt zich het recht voor om de prijs te wijzigen in een van gelijke waarde, indien omstandigheden dit vereisen.
Prijzengeld is niet afkomstig van het bedrag dat wij gaan uitkeren aan de goede doelen!

5. Algemeen
Persoonlijke gegevens worden gebruikt door Stichting Draagbij en niet doorgegeven aan derden of andere organisaties zonder voorafgaande toestemming van de deelnemers, met uitzondering van die gevallen waarin dit noodzakelijk is voor het verloop van de prijsvraag waaraan werd deelgenomen.
Deze bepalingen zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

Tip: je kunt een indicatie van de donaties bekijken op www.draagbij.nl/bijdragen.html

 

Gekozen doel:
Volg Draagbij
Stuur door: