Stichting Meraih Bintang

Stichting Meraih Bintang is een ideele stichting wat betekent dat er geen betaalde medewerkers zijn en 100% van alle giften en donaties besteed worden aan de te verwezenlijken projecten.

Het doel van de stichting is het helpen van wees, half wees en kansarme kinderen in het in juli 2006 door een tsunami getroffen gebied Pangandaran op West-Java, Indonesië door het aanbieden van onderwijs, voorzien in de eerste levensbehoeften en op allerlei ander gebied zoals door middel van een "sponsor-een-kind" project.
We willen dit o.a. bereiken door de bouw van een kleuterschool waar gratis tweetalig onderwijs gegeven wordt aan kinderen in de leeftijd van 3,5 tot en met 6 jaar oud en door de bouw van een rumah-bina-budi of te wel een kinder(t)huis waar kinderen die voor korte of lange tijd een veilig onderkomen nodig hebben terecht kunnen.

Kies daarom via Stichting Draagbij voor Meraih Bintang als goede doel!

Meer informatie: http://www.meraihbintang.info

Gekozen doel:
Volg Draagbij
Stuur door: