Ja en nee.

'Nee' omdat we geen winst zullen maken. Beloofd.

'Ja' omdat wij de kosten die we hiervoor maken ook moeten terugverdienen. Die kosten zitten vrijwel alleen in arbeid (contacten en onderhandelingen met de winkels, met goede doelen, bekend maken van Stichting Draagbij, administratie en financiële afwikkeling). We plaatsen jaarlijks een kostenverantwoording op de site. Overigens draaien we voorlopig alleen maar verlies, omdat we al vanaf aanvang garanderen dat minstens 80% van de ontvangen gelden naar de goede doelen gaan. Die maximaal ingehouden 20% dekt de kosten voorlopig nog niet! Maar dat is onze bijdrage aan de goede zaak.

Het percentage dat bij elke winkel vermeld wordt, wordt helemaal gedoneerd aan de goede doelen. Deze percentages zijn vanaf, omdat op bepaalde producten nog meer commissie ontvangen wordt. Dit is dus het minimale bedrag wat het goede doel ontvangt, m.u.v. de telecomproviders. (zie "dragen de telecom maatschappijen echt zulke hoge bedragen af?)".

Gekozen doel:
Volg Draagbij
Stuur door: