De stichting heeft ten doel: Het op creatieve wijze bijdragen aan een betere wereld.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het vormen van een platform tussen goede doelen en bedrijven die elkaar vinden in het doel om op creatieve wijze bij te dragen aan een betere wereld. De gedachtegang hierbij is dat de een iets voor de ander kan betekenen en zulks over en weer.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het verrichten van activiteiten ten behoeve van goede doelen alsmede door middel van financiële ondersteuning en/of promotie van goede doelen, alles in de meest ruime zin van het woord.

Gekozen doel:
Volg Draagbij
Stuur door: