Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur.
 
Het Wereld Natuur Fonds doet dit door:
De belangrijkste leefgebieden wereldwijd te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar tropische en andere bossen, waterrijke natuurgebieden (wetlands) en zeeën en oceanen;
De belangrijkste bedreigingen van deze gebieden aan te pakken, zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten;De Nederlandse samenleving bewust te maken dat ook zij actief kan bijdragen aan de bescherming van de natuur door donateurschap of giften en deelname aan acties, vrijwilliger worden, het kopen van FSC-hout, het afnemen van groene energie et cetera).
 
Kies daarom via Stichting Draagbij voor het WNF als goede doel!
 
Meer informatie: http://www.wnf.nl
Gekozen doel:
Volg Draagbij
Stuur door: